Přejít k hlavnímu obsahu

Multigenové testování v péči o pacientky s časným HR+/HER2– karcinomem prsu

V dubnu 2022 byla publikována nová doporučení Americké asociace klinické onkologie (ASCO), týkající se biomarkerů a jejich použití u časného karcinomu prsu. Nejdůležitější informace vyplývající z tohoto dokumentu přehledně shrnula MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D., z Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Z. Bielčiková uvedla, že v případě hormonálně pozitivního, HER2 negativního (HR+/HER2–) časného karcinomu prsu odpovídá doporučení na otázku, které biomarkery lze použít pro volbu adjuvantní hormonální terapie a chemoterapie. Pro postmenopauzální pacientky s hormonálně pozitivním časným karcinomem prsu bez postižení uzlin anebo s postižením jedné až tří lymfatických uzlin bylo doporučeno několik biomarkerů, přičemž nejvyšší úroveň evidence a zároveň sílu doporučení obdržel na základě dvou prospektivních studií multigenový test Oncotype DX.“ Tento test byl také – jako jediný – doporučen pro volbu léčebné strategie u premenopauzálních nemocných bez postižení lymfatických uzlin. Zmíněné biomarkery nemají dostatečnou oporu v datech pro rozhodnutí o adjuvantní terapii u premenopauzálních pacientek s postižením uzlin nebo u postmenopauzálních žen s postižením 4 a více spádových lymfatik.

„Multigenové testy jsou jedním z biomarkerů vhodných ke stratifikaci léčby žen s rizikem relapsu karcinomu prsu,“ interpretovala doporučení ASCO Z. Bielčiková, která ještě připomněla, že multigenové testy jsou v České republice hrazeny pouze u žen s vysokým klinickým rizikem. U ostatních pacientek, nesplňujících indikační kritéria, je možné požádat o mimořádnou úhradu podle § 16. Test může indikovat a hodnotit pouze lékař z komplexního onkologického centra (KOC), se souhlasem nemocné. Jak v závěru Z. Bielčiková konstatovala, u jiných subtypů časného karcinomu prsu, kromě hormonálně dependentního, žádné biomarkery pro volbu adjuvantní terapie neexistují, bylo by tedy škoda genomické testování nevyužít tam, kde je to možné.

Podrobnosti se dozvíte ve videu.

Kongresonline.cz

Reportáže a rozhovory z odborných kongresů

Obsah stránek je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví.Upozornění

Opouštíte prostředí společnosti Pfizer, spol. s r. o.
Společnost Pfizer, spol. s r. o., neručí za obsah stránek, které hodláte navštívit.
Přejete si pokračovat?

Ano
Ne